Lühidalt meist
Äriühingud Eestis
Muud teenused
Maksud Eestis
Kasulikud lingid
KKK
Esita küsimus
Kontakt
 
ex nihito nihet
loe lähemalt »

  Raamatupidamine

Mis on raamatupidamine?
Igasuguse majandustegevusega kaasneb suuremal või vähemal määral vajadus raamatupidamise järele. Raamatupidamiseks on väga erinevaid võimalusi, alates võõrastele mõistetamatutest kirjetest ärimehe märkmikus (kirjete tegija jaoks on ka see teatud mõttes majandusarvestus) kuni kaasaegse finantsarvestuse viimaste standarditega vastavuses olevate majandusarvestus tarkvara abil koostatud registriteni.
Vajadus raamatupidamist teenusena sisse osta on reeglina väike ja keskmisel ettevõtjal. Suurettevõttes tegeleb raamatupidamisarvestusega mitmetest raamatupidajatest koosnev finantsosakond. Aga ka suurettevõttetes on tihti praktikas ratsionaalne osta teatud töölõigud raamatupidamisest sisse väljastpoolt ettevõtet.

Mis siis ikkagi on raamatupidamine. Raamatupidamine on majandusarvestus, mis peaks andma ettevõtjale ja õigustatud kolmandatele isikutele ülevaate konkreetses äris toimuvast. Raamatupidamine kajastatab toimunud majandustehingud ja nendest tulenevad nõudeid ja kohustusi raamatupidamisregistrites. Reeglina on nõutav tekkepõhise raamatupidamis-arvestuse pidamine. Kasutatakse kahekordse kirjendamise printsiipi. Raamatupidamine ei mõtle ise midagi välja töötab rangelt olemasolevate dokumentide ja muu faktilise informatsiooni põhjal. Millise osa raamatupidamisest teostab iga konkreetne ettevõtja ise ja millise osa tellib professionaalidelt, seda otsustab loomulikult iga ärimees ise. Autente Raamatupidamisbüroo on valmis teda selle raske otsuse langetamiseks nõustama. Reeglina ei vaja väikeettevõte raamatupidamise teenust selleks, et saada teada mis äris toimub, see on ühemehe firmade puhul firmajuhile nagunii selge. Praktikas kajastatakse toimunud tehinguid näiteks Exceli tabelis või lihtsalt kaustikus. Sellisel juhul vajatakse raamatupidamise teenust majandusarvestuse esitamiseks kolmandate isikutele, kelleks on eelkõige liisingfirmad, pangad, maksuamet jms. Kui tegemist on rohkemate isikute poolt omatava või juhitava äriga, siis on korrektset ja ülevaatliku raamatupidamist loomulikult vaja ka omanikele majandustegevusest ülevaate andmiseks ja juhtkonnale finantsotsuste langetamiseks. Raamatupidamist selle kõikides vormides on võimalik teenusena osta Autente Raamatupidamisbüroost.
Kuidas osutatakse raamatupidamise teenust?
Raamatupidamise büroo koostab raamatupidamisregistrid kliendilt saadud algdokumentide põhjal. Reeglina esitab klient algdokumendid raamatupidamise büroole kalendrikuu kaupa, järgneva kuu viiendaks kuupäevaks. Raamatupidamise büroo kajastab esitatud dokumentid raamatupidamisregistrites [popup: mis on RP registre]. Registris kajastatakse dokument raamatupidamise kandega. Raamatupidamisteenuse hind sõltub kannete arvust. Kannete arv sõltub jällegi algdokumentide arvust. Seega teenuse hind sõltub algdokumentide arvust. Algdokument on iga arve, ostuarve, kulutsekk, kassaorder jms.
Maksuarvestus
Korras raamatupidamine, et tähenda automaatselt seda, et maksuametiga probleeme ei teki. Maksuarvestust ja raamatupidamist tuleb teoreetilises plaanis vaadelda eraldi. Igat elujuhtumit ei ole must-valgel kirjas ning seega on palju tehingute võimalik maksustamine niiöelda hallis tsoonis. Raamatupidamise büroo oskab anda soovitusi riskide minimiseerimiseks, kuid iga konkreetse vaieldava juhtumi puhul peab otsuse ikkagi langetama klient ise.
Majandustarkvara
Autente raamatupidamise büroo kasutab OÜ Eetasofti poolt välja töötatud majandustarkvara EEVA. See on tarkvara, mis on mõeldud profesionaalidele. Tarkvaral on kohalik tugi. Seda saab kasutada üle interneti.

« Tagasi avalehele